Przetargi:

 

Nazwa i numer postępowania Data ogłoszenia Data aktualizacji Termin składania ofert Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe nr 1/2017 dotyczące zakupu pięciu kompletnych linii technologicznych do produkcji innowacyjnych polimerowych wyrobów kompozytowych GFRP, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP RPO WSL 2014-2020.
09.02.2017 17.02.2017 22.02.2017


Opracowanie nowego produktu gotowego do wdrożenia w przedsiębiorstwie w postaci kotwy kompozytowej, celem podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku usług montażowo-inżynieryjnych. (1/2016 ANKRA) 23.09.2016 23.09.2016 03.10.2016  UWAGA! INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty listownie lub osobiście w jego siedzibie (w godz.8:00 - 16:00)
Wynajem powierzchni laboratoryjnej wraz z niezbędną aparaturą badawczą, w celu przeprowadzenia badań wytrzymałościowych prętów i siatek stalowych oraz kompozytowych FRP (5/2015 ANKRA) 21.08.2015 21.08.2015 28.08.2015 r. , godz. 10.00  
Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu w projekcie "Siatki i szkielety z prętów FRB jako zbrojenie elementów betonowych" (4/2015 ANKRA) 23.07.2015 28.07.2015 30.07.2015 r. , godz. 14.30.

07.08.2015 r. , godz. 14.30.

 

Pełnienie funkcji Researchera/Pracownika naukowo-badawczego w projekcie "Siatki i szkielety z prętów FRB jako zbrojenie elementów betonowych"(3/2015 ANKRA) 23.07.2015 28.07.2015 30.07.2015 r. , godz. 14.30.

07.08.2015 r. , godz. 14.30.

 

Pełnienie funkcji Kierownika Naukowego Projektu w projekcie "Siatki i szkielety z prętów FRB jako zbrojenie elementów betonowych"
(2/2015 ANKRA)
23.07.2015 28.07.2015 30.07.2015 r. , godz. 14.30.

07.08.2015 r. , godz. 14.30.

 

Siatki i szkielety z prętów kompozytowych FRP jako zbrojenie konstrukcyjnych elementów betonowych
(1/2015 ANKRA)
22.07.2015 27.07.2015 29.07.2015 r. , godz. 14.30.

07.08.2015 r. , godz. 14.30.